Südafrika/Swasiland 2018

St. Lucia

Photos © Thomas Schoch 2018

St.-Lucia-See

St.-Lucia-See

St.-Lucia-See

St.-Lucia-See

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour
1/3