Südafrika/Swasiland 2018

St. Lucia

Photos © Thomas Schoch 2018

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour

Township Tour
3/3